ප්‍රචාරණ සංදර්ශකය DC EV චාජර්

 • ප්‍රචාරණ සංදර්ශකය DC EV චාජර්

  ප්‍රචාරණ සංදර්ශකය DC EV චාජර්

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️Advertising Display DC EV Charger
  ප්රතිදාන වර්ගය CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,Type 1,Type2,GB/T (විකල්ප)
  ආදාන වෝල්ටීයතාවය 400Vac±10%
  සම්බන්ධක උපරිම ප්රතිදාන ධාරාව චාජර් වල KW අනුව
  OCPP OCPP 1.6 (විකල්ප)
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්